Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Zakup linii pakującej w celu usprawienia procesu pakowania mięsa króliczego w zakładzie firmy
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości
dodanej podstawowej produkcji rolnej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe załącznik nr.1

Zapytanie ofertowe załącznik nr.2

Wyniki postępowania ofertowego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fünf × zwei =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>